ریست کردن چراغ هشدار سرویس دنا مالتی پلکس

۱-دکمه سمت راست را چندین بار فشار می دهیم تا وارد منوی تنظیمات روغن و فیلترها بشویم.

۲-دکمه سمت چپ را نگه میداریم تا گزینه ها پررنگ شود.

۳-دکمه سمت چپ را به چپ یا راست میچرخانیم تا گزینه ها عوض شود.

۴-روی گزینه دلخواه، دکمه سمت چپ را فشار میدهیم تا انتخاب شود.

۵-مجددا با چپ و راست کردن دکمه، کیلومتر دلخواه را انتخاب کرده و برای تایید دکمه را مجدد فشار میدهیم.

۶-برای هر کدام از گزینه های روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا از روش بالا استفاده میکنیم.