ریست کردن چراغ هشدار سرویس دنا مالتی پلکس

ریست کردن چراغ هشدار سرویس دنا مالتی پلکس ۱-دکمه سمت راست را چندین بار فشار می دهیم تا وارد منوی تنظیمات روغن و فیلترها بشویم. ۲-دکمه سمت چپ را نگه میداریم تا گزینه ها پررنگ شود. ۳-دکمه سمت چپ را به چپ یا راست میچرخانیم تا گزینه ها عوض شود. ۴-روی گزینه دلخواه، دکمه سمت […]